Договір публічної оферти

1. Загальні положення

Текст цієї Угоди, містить всі істотні умови Угоди і є пропозицією Платформи EventHub укласти публічний договір (оферту) з будь-якою третьою особою, яка використовує сайт в мережі Інтернет https://eventhub.net.ua. Все описане тут є пропозицією, якщо тільки воно не прийнято Організатором, після чого пропозиція стає Договором. Договір є публічним, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх користувачів. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на Сайті https://eventhub.net.ua є акцептом даної оферти, прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче по тексту. Якщо ви покупець квитків - досить пройти процедуру реєстрації, ознайомитися і погодитися з умовами Договору. Договір періодично оновлюється Платформою на її власний розсуд. Платформа EventHub і третя особа, яка прийняла оферту, уклали цю угоду про наступне.

2. Визначення та терміни

2.1. Терміни, які зустрічаються в Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше:
Квиток - бланк, як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, що містить інформацію, встановлену законодавством, і який підтверджує право його власника на відвідування відповідного Заходу.
Договір - поточний договір з Організатором і всі додатки до нього.
Захід - подія в сфері культури, мистецтва, освіти (навчання), відпочинку, а також соціальні події, які організовує і проводить Організатор, або доручивши Організатору організувати продаж квитків третя особа.
Організатор - особа (фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа), яка має право здійснювати організацію та проведення Заходів на підставі відповідних договорів, а також має право продавати квитки на свої Заходи за допомогою Платформи.
Платформа - платформа EventHub, власником і адміністратором якої є фізична особа - підприємець Зайчук Владислав Віталійович.
Користувач (Покупець, Відвідувач) - фізична особа, якій надаються послуги, пов'язані з продажем квитків, а також інші послуги, які надає Платформа.
Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, баз даних та інших результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі Системи, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет по доменному імені eventhub.net.ua.
Система - програма, виняткове право на яку належить Платформі, призначена для здійснення взаємодії між Організаторами, Платформою і користувачами Сайту.
Сторони - Платформа (виступає Агентом для правовідносин, що склалися в рамках цього Договору) та Організатор (виступає Замовником для правовідносин, що склалися в рамках цього Договору).

2.2. Всі інші терміни, що зустрічаються в тексті Договору, за відсутності їх тлумачення в цьому Договорі, трактуються відповідно до законодавства України, чинного на момент укладення договору і додаткових угод до нього.

3. Предмет Договору

3.1. Платформа від імені та за рахунок Організатора та за його дорученням здійснює за винагороду наступні дії з продажу квитків за допомогою Системи і Сайту, самостійно, і з залученням третіх осіб.

3.1.1. Здійснює прийом заявок від покупців про повернення грошових коштів за придбані квитки і направляє такі заявки Організатору.

3.2. Грошові кошти за квитки приймаються на розрахунковий рахунок Платформи, або на рахунок Організатора.

3.3. Платформа має право залучати субагентів з метою виконання доручень Організатора.

3.4. У разі реалізації квитка Організатор зобов'язується за пред'явленням такого квитка допустити особу, яка пред'явила Квиток, до участі в Заході, а також належним чином організувати і провести такий Захід.

3.5. Платформа зберігає протягом 2 (двох) років дані про вартість, дату і час продажу квитків для надання споживачам такої інформації на їхню вимогу.

3.6. Передаючи будь-яку інформацію про Захід, Організатор гарантує, що вона дійсна і достовірна. Дана інформація не може ввести в оману Платформу / Покупця або порушити їх права, в т.ч. ті, які гарантуються Покупцеві Законом України «Про захист прав споживачів».

3.7. Платформа не несе відповідальності перед Покупцями за дії Організатора та / або третіх осіб, а також за організацію, проведення, зміст Заходу.

3.8. Погоджуючись з умовами Договору, Організатор надає право Платформі і / або третім особам, на фото та / або відео зйомку Заходу (ів) і право використовувати фото та / або відео з Заходів для власних цілей. Платформа має право використовувати фото та / або відео із Заходів в комерційних цілях, в т.ч. розміщувати їх на сайтах в мережі Інтернет, в рекламі і т.д. без будь-яких виплат або відшкодування на користь Організатора або будь-яких третіх осіб.

4. Права і обов'язки Платформи

4.1. Платформа має право:

4.1.1. В односторонньому порядку вносити зміни в роботу і функціонування Сайту.

4.1.2. Платформа має право на свій розсуд і без необхідності отримання додаткової згоди Організатора змінювати і / або видаляти будь-яку інформацію, внесену або розміщену Організатором на Сайті, в тому числі інформацію про Заходи.

4.1.3. Отримувати Комісію після продажу кожного квитка на Захід в порядку, передбаченому Договором.

4.1.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в будь-який час в односторонньому порядку.

4.1.5. Призупинити доступ до Сайту для Організатора, якщо діяльність Організатора, на думку Платформи порушує вимоги Договору.

4.1.6. Розміщувати на Сайті, сторінці аккаунта Організатора та в Особистому кабінеті рекламну інформацію або будь-яку іншу інформацію для публічного розповсюдження без попереднього узгодження з Організатором.

4.1.7. Відправляти Організатору або Користувачам інформаційні та рекламні повідомлення.

4.1.8. Платформа має право проводити профілактичні роботи на Сайті з тимчасовим призупиненням роботи Сайту, по можливості в нічний час і максимально скорочуючи час непрацездатності Сайту, при цьому повідомляючи Організатора про майбутні роботи на Сайті.

4.2. Платформа зобов'язується:

4.2.1. Платформа зобов'язується надати Організатору послуги з розміщення інформації про Заходи та реалізацію квитків.

4.2.2. Платформа надає Організатору можливість самостійно публікувати інформацію про Організатора, а також розміщувати інформацію про Заходи і користуватися іншими послугами з використанням можливостей Сайту за умови дотримання Організатором умов Угоди.

4.2.3. Брати до уваги рекомендації Організатора з питань поширення Квитків на Заходи.

4.2.4. Надавати Відвідувачам необхідну інформацію про Заходи (в тому числі про дату, місце і час повернення коштів за придбані квитки в разі скасування / перенесення Заходу, якщо така інформація надана Організатором).

5. Права і обов'язки Організатора

5.1. Організатор має право:

5.1.1. Отримувати на свої запити від Платформи інформацію про хід реалізації квитків, а також здійснювати таку перевірку через Платформу.

5.1.2. Щомісяця (або частіше/рідше, як Сторони вирішать між собою) отримувати від Платформи грошові кошти, сплачені Покупцями за Квитки.

5.1.3. Повною мірою використовувати всі послуги Платформи, які доступні для Організаторів.

5.1.4. Звертатися до Платформи зі скаргами / пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

5.1.5. Вимагати від Платформи надання Послуг відповідно до умов Договору.

5.2. Організатор зобов'язується:

5.2.1. Виконувати умови Угоди, що діють в момент використання послуг Платформи.

5.2.2. Регулярно самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови надання послуг і тарифи, розміщені на Сайті.

5.2.3. Вказувати на Сайті виключно достовірну інформацію і не вводити Платформу і/або користувачів і/або будь-яких третіх осіб в оману. Також, Організатор не має права реєструватися на Сайті від імені іншої особи, або називати себе іншою особою.

5.2.4. У разі скасування або перенесення Заходу відразу повідомити про це Платформу і надати план дій щодо повернення/заміни реалізованих квитків.

5.2.5. Використовувати персональні дані третіх осіб отримані в результаті використання Сайту і/або послуг, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р Організатору забороняється передавати відомості, отримані за допомогою Сайту, або за допомогою використання послуг, третім особам.

5.2.6. Не використовувати будь-які способи прийому оплати від учасників Заходів, не передбачені Сайтом, в тому числі, але не обмежуючись, прийом оплати безпосередньо на особисту банківську карту і їм подібні, а також розміщувати на Сайті будь-яку інформацію про подібні способи оплати.

5.2.7. Виконувати всі зобов'язання, що виникли перед третіми особами та/або Користувачами в результаті використання Сайту або послуг (надання квитків користувачам, відвідування Заходів на підставі цих квитків), а також самостійно врегулювати пов'язані з цим претензії третіх осіб і/або користувачів.

6. Права та обов'язки Користувача

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Користуватися послугами Платформи. Шукати заходи і реєструватися на них, купувати квитки.

6.1.2. Вибирати із запропонованих на Платформі способів оплати, той, який підходить найбільше, при цьому бере на себе обов'язок самостійно ознайомитися з правилами використання обраного ним способу платежу.

6.1.3. Повернути вартість квитка, за вирахуванням суми сервісного збору, яку втримала Платіжна система на умовах прописаних Організатором події (сума визначається індивідуально).

6.1.4. Користувач вказуючи свої персональні дані при реєстрації на сайті погоджується на збір і обробку персональних даних Платформою для оформлення електронних квитків і подальшої передачі їх Організатору згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 1.06.2010р. №2297-VI.

6.2. Користувач зобов'язується:

6.2.1. Самостійно перевіряти дані квитка, перед його оформленням.

6.2.2. Перед оформленням і підтвердженням покупки квитка, Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом та умовами реєстрації, додатковими вимогами, що пред'являються Організатором.

6.2.3. Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, і правдивість даних, внесених при оформленні Квитка.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Організатор зобов'язується відшкодувати Платформі всі збитки, що виникли у разі пред'явлення покупцями Квитків або іншими особами будь-яких претензій або позовів до Платформи, пов'язаних з організацією та проведенням Заходів, наданням доступу особам, які пред'явили Квиток, якістю Заходу чи іншими обставинами, відповідальність за які несе Організатор. Крім того, Організатор зобов'язується за свій рахунок вести переговори з пред'явителями претензій і/або позову особами, а також виступати на стороні Платформи в суді.

7.2. Платформа не несе відповідальності за зобов'язаннями Організатора перед покупцями Квитків.

7.3. Платформа не несе відповідальності в разі неможливості реалізації Квитків внаслідок несправності програмних і апаратних засобів, що використовуються Організатором, покупцем Квитків або банку, який надає послуги еквайрингу, а також каналів зв'язку, наданих третіми особами.

7.4. Платформа не несе відповідальності за неотримання Організатором необхідної інформації або неотримання її в обумовлений Договором строк, у зв'язку з технічними проблемами в мережі Організатора.

7.5. Платформа не несе відповідальності за будь-які прямі/непрямі збитки або упущену вигоду Організатора або третіх осіб, втрату інформації в результаті використання або неможливості використання Сайту.

7.6. Платформа не відповідає за збитки Організатора, що виникли в результаті:

7.6.1. Неправильного заповнення Організатором реквізитів документів, що використовуються для перерахування Платформою коштів на розрахунковий рахунок Організатора за умовами Договору;

7.6.2. Порушення Організатором Договору, вимог чинного законодавства України чи інших вимог, які Організатор зобов'язався виконувати в рамках взаємодії з Платформою, покупцями Квитків;

7.7. Організатор використовує Систему або Сайт в тому вигляді, в якому вони представлені. Платформа не гарантує Організатору досягнення будь-яких результатів внаслідок використання Системи або Сайту.

8. Повернення Квитків

8.1. Платформа здійснює прийом заявок покупців на повернення коштів за придбані квитки і передачу таких заявок Організатору.

8.2. Організатор самостійно приймає рішення про повернення покупцям коштів за квитки за відповідними заявками.

8.3. Зазначений в пункті 8.2 Договору повернення коштів здійснюється покупцеві квитка у спосіб, визначений Організатором і доведеним їм до відома покупця. Витрати по поверненню грошових коштів несе Організатор.

8.4. Всі переговори і суперечки щодо повернення оплат проводяться виключно між Організатором і Користувачем. Платформа не несе відповідальності за процедуру повернення платежів або за відсутність такого повернення, в ході користування Сайтом.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням чи визнанням недійсним Договору, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії і / або розбіжності, направляє іншій Стороні повідомлення із зазначенням претензій і / або розбіжностей, з використанням Системи, або на паперовому носії на поштову адресу іншої Сторони. Повідомлення повинно містити суть висунутої вимоги і докази, що підтверджують вимогу.

9.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання зазначеного повідомлення Сторона, яка отримала його, зобов'язана направити відповідь на це повідомлення в аналогічному порядку.

9.3. У разі якщо відповідь на повідомлення не буде отримана протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати направлення повідомлення, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо виниклих претензій і/або розбіжностей, спір підлягає передачі на розгляд до суду за місцем знаходження Платформи.

10. Заключні положення

10.1. Організатор не має права передати свої права за Договором третім особам без письмової згоди Платформи.

10.2. Сторони підтверджують, що при виконанні (зміну, доповнення, припинення) Договору, для обміну звітними документами, а також при веденні листування із зазначених питань, допускається використання цифрового підпису Сторін і використання системи Вчасно. Сторони підтверджують, що всі повідомлення, угоди і документи в рамках виконання Сторонами зобов'язань, що виникли стосовно Договору, підписані цифровим підписом, мають юридичну силу і є обов'язковими для виконання Сторонами. Сторони погодили такі уповноважені адреси електронної пошти: для Платформи: contact.eventhub.net.ua@gmail.com, для Організатора: адреса електронної пошти, зазначений Організатором в Системі.

10.3. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, необхідних для доступу до Системи, електронної пошти і використання ключів електронного підпису, повідомляти іншу Сторону в разі наявності підстав у першої Сторони вважати, що конфіденційність таких відомостей та інформації порушена. Сторони самостійно визначають порядок обмеження доступу до такої інформації.

10.4. Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою Платформи / Організатора в разі порушення Організатором / Платформою умов Договору, а також в інших випадках, встановлених законодавством України.

10.5. Кожна із Сторін зобов'язується письмово повідомити іншу Сторону про зміну своєї адреси, адреси електронної пошти та / або банківських реквізитів не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після настання змін.

10.6. У всьому іншому, що не врегульовано Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.