Політика конфіденційності

Під конфіденційною інформацією мається на увазі вся ідентифікуюча інформація, отримана Платформою від Організатора/Користувача під час його перебування на сайті Платформи.

Персональні дані є складовою частиною конфіденційної інформації, що надається Організатором/Користувачем виключно на добровільній основі і з його згоди.

Склад конфіденційної інформації: персональні дані, файли cookie.

Склад персональних даних: прізвище, ім'я; адреса електронної пошти, фотографія користувача.

Використання особистої інформації.

Платформа зобов'язується не передавати цю інформацію третім особам, за винятком таких випадків:

  1. Персональні дані підлягають поширенню відповідно до чинного законодавства України.
  2. Користувач добровільно побажав розкрити цю інформацію.

Платформа здійснює збір, зберігання і використання конфіденційної інформації в суворій відповідності з цими Правилами. Платформа вживає всіх необхідних заходів для того, щоб належним чином забезпечити зберігання та використання добутої інформації. Збір конфіденційної інформації відбувається автоматично при відвідуванні ресурсу і використанні Сайту Платформи, а також при заповненні Організатором/Користувачем пропонованих форм.

Компанія може проводити статистичні, демографічні та маркетингові дослідження, використовуючи конфіденційну інформацію. Результати даних досліджень не є конфіденційною інформацією, але Компанія гарантує, що результати досліджень будуть використовуватися без будь-якого зв'язку з особистою інформацією, представленою Користувачем і не будуть ідентифікувати конкретного Користувача.